MAR-MIR d.o.o
1. Feren??ica 71, Zagreb
Tel: +385 1 24 51 777
+385 1 24 52 435
Fax:+385 1 24 52 377
Povratak na naslovnu stranicu

Od 22.12.2018. do 27.12.2018. ne radimo

Mar Mir promet

Adresa i kontakti:

Adresa:
1. Ferenšćica 71,
10000 Zagreb

Telefoni:
Maloprodaja: +385 1 24 51 777
+385 99 3149 573 (Vedran) vedran@mar-mir.hr
+385 99 2713 045 (Borko) borko@mar-mir.hr
+385 99 3063 780 (Deni) deni@mar-mir.hr
+385 99 2713 044 (Mato) mato@mar-mir.hr
+385 99 4961 196 (Marko) marko@mar-mir.hr

Veleprodaja - komercijalisti:
+385 98 1715 515 (Pero) petar@mar-mir.hr
+385 99 3149 575 (Vlado) vlado@mar-mir.hr

Uprava: +385 1 24 52 435
telefax: +385 1 24 52 377

Radno vrijeme prodaje:
ponedjeljak do petka: 07.30 - 18 sati
subota: 07.30 - 14 sati

e-mail: mar-mir.promet@zg.t-com.hr
OIB: 90591998649
?iro: 2484008-1100483104 RBA

 

Malo o na?oj tvrtki:

Mar Mir Promet danas je dioni?ko dru?tvo s ograni?enom odgovorno??u za trgovinu i usluge i promet roba na veliko i malo; sa dvadesetak zaposlenih djelatnika. Sve je po?elo 05. 02. 1993. godine kad smo krenuli kao elektri?arski obrt. Pa?njom prema klijentu, stalnim usavr?avanjem i prihva?anjem novih ideja u struci izrasli smo u tvrtku koja danas zadovoljava sve potrebe svojih klijenata i partnera.

Osnovna djelatnost poduze?a je veleprodaja, maloprodaja, uvoz, zastupanja i poslovi in?enjeringa - prvenstveno sa robom elektrostruke, robama ?iroke potro?nje (rasvjeta) te ru?nim i elektri?nim alatima.

U okviru elektro struke bavimo se in?injeringom i savjetodavstvom te izradom preporuka kompletnih rje?enja za potrebe klijenta. Do sada smo izradili velika rje?enja za shopping centre i proizvodne prostore, ali i manje projekte poput stanova ili poslovnih prostora.

 

U na?oj trgovini rasvjete i elektromaterijala:

U na?oj trgovini mo?ete prona?i sve ovo ?to nudimo na web stranicama, ali i vi?e od toga... Posjetite nas i razgledajte ?iroku paletu proizvoda koju vam nudimo. U kratkom roku ?emo kompletirati va?u narud?bu.

 

U na?em skladi?tu na istoj adresi:

U na?em skladi?tu dr?imo veliki izbor elektro materijala za majstore i elektro obrte koji su na?i stalni kupci i sve njihove zahtjeve obra?ujemo na dnevnoj bazi.

Tako?er, svoj stalni izbor opreme i elektri?arskog materijala ?esto upotpunjujemo novim artiklima, prvenstveno oslu?kuju?i zahtjeve svojih kupaca.

 

Novo
u na?oj ponudi

Profesionalna rasvjeta OMS Lighting - MAR MIR promet redstavlja vam ponudu rasvjetnih tijela za va?e poslovne i radne prostore. Rasvjetna tijela ovoga tipa namijenjena su za dugotrajno, profesionalno kori?tenje - tokom cijelog radnog dana.

Artikli koje prezentiramo na na?im stranicama idealni su za opremu trgovina, banaka, ureda ili proizvodnih prostora.


Halogena rasvjeta -
upotpunili smo izbor rasvjetnih tijela u grupi halogene resvjete.
Pogledajte novitete:

To make the hair extensions bangs to modify a long straight hair wigs style, then this long straight hair style, after the high ponytail human hair extensions, hair extensions uk bangs modified long straight hair, more cute and charming.

Rasvjetna tijela | Uti?nice, prekida?i | Elektrooprema | Elektri?arski pribor | Sve za gromobrane | Gdje smo?

MAR MIR d.o.o. © 2012|1. Feren??ica 71, Zagreb • Tel: +385 1 24 51 777 • +385 1 24 52 435| web dizajn i izrada