MAR-MIR promet d.o.o.
1. Feren??ica 71, Zagreb
Tel: +385 1 24 51 777
+385 1 24 52 435
Fax:+385 1 24 52 377
Povratak na naslovnu stranicu

Profesionalna rasvjeta

Rasvjeta za poslovne prostore, trgovine, banke, hotele

Predstavljamo vam ponudu rasvjetnih tijela za va?e poslovne i radne prostore. Rasvjetna tijela ovoga tipa namijenjena su za dugotrajno, profesionalno kori?tenje tokom cijelog radnog dana. Ovdje prezentirani artikli idealni su za opremu trgovina, banaka, ureda ili proizvodnih prostora. Osnovne karakteristike halogenih rasvjetnih tijela nalaze se uz veliku fotografiju proizvoda.

After the hair extensions bangs of the air bangs have been created, this straight human hair extensions style is shaped into a more beautiful and moving texture, and because the hair extensions uk are created after the bangs, the clip in hair extensions bangs shape your more exquisite charm!

 

Katalog cjelovite ponude tehni?ke i hotelske rasvjete koja je na upit dobavljiva u na?em centru pogledajte ovdje:

Katalog tehni?ke rasvjete

Katalog hotelske rasvjete

 

Direktna rasvjetna tijela - downlighteri

Kliknite sliku proizvoda za detalje:

Indirektna rasvjeta

Kliknite sliku proizvoda za detalje:

Redna rasvjeta

Kliknite sliku proizvoda za detalje:

Signalna rasvjeta - putokazi

Kliknite sliku proizvoda za detalje:

Katalozi rasvjetnih tijela

od sada na na?im stranicama mo?ete razgledati kataloge rasvjetnih tijela iz na?e ponude. Katalozi rasvjetnih tijela podijeljeni su prema vrstama i namjeni - ku?na i vanjska rasvjeta, kao i za specifi?ne poslovne namjene. Prelistajte na?e kataloge:

 

Povratak na vrh stranice

Ponuda
rasvjetnih tijela:

 

Lusteri

Plafonjere

Sobne svjetiljke

Dje?ja rasvjeta

LED rasvjeta

LED ?arulje i trake

Halogena rasvjeta

Downlighteri

Fluo rasvjeta

Vanjska rasvjeta

Profesional rasvjeta

Lampe sa senzorom

 

Rasvjetna tijela | Uti?nice, prekida?i | Elektrooprema | Elektri?arski pribor | Sve za gromobrane | Gdje smo?

MAR MIR d.o.o. © 2012|1. Feren??ica 71, Zagreb • Tel: +385 1 24 51 777 • +385 1 24 52 435| web dizajn i izrada